Aizvadīta tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi

2024. gada 10. janvārī - pirmajā šī gada rīkotajā pasākumā Bauskas Centrālā bibliotēka saviem lasītājiem un pasākumu apmeklētājiem deva iespēju tikties ar dzejnieci Inesi Zanderi. Bet, pirms savu stāstījumu sāka dzejniece, tika godinātas divas 2023. gada Bauskas Centrālās bibliotēkas čaklākās lasītājas – Mudīte Strazdiņ un Lilita Almane!

 

Tā kā I. Zandere ir bērnu grāmatu redaktore izdevniecībā "Liels un mazs", autores stāstījums vērpās zem nosaukuma "Jauni dzejoļi un bērnu grāmatu redaktores vērojumi mainīgā pasaulē". Pasākuma sākumā tā apmeklētāji tika iepazīstināti ar I. Zanderes jaunākajām grāmatām, kuras iznākušas šogad – divām dzejoļu grāmatām "Putni mūs redz" un "Izdomā sev auto", un stāstu grāmatu "Neredzamie plāksterīši". I. Zandere pastāstīja arī par saviem patreiz topošajiem darbiem. Viens no tiem – "Puika ar suni. Nenodotie" – jau trešā grāmata, kuras galvenā varoņa prototips ir Žaņa Lipkes dēls Zigfrīds. Turpinājumā pasākuma apmeklētājiem bija iespēja baudīt arī I. Zanderes jaunākajos dzejoļos pašas dzejnieces lasījumā!

 

I. Zanderes stāstījumā, kas bija veidots vairākās daļās, galvenās varones, protams, bija bērnu grāmatas. Stāstījuma daļā "Veci aizspriedumi" autore pievērsās tam , kā dažas no izdotajām grāmatām tiek uztvertas mūsdienu sabiedrībā. Tika minētas vairākas nepamatoti negatīvu attieksmi saņēmušās grāmatas, kā piemēram – A. Kivirehka stāstu grāmata "Kaka un pavasaris", L. Trīnu "Skeleta Juhana gaitas", N. L. Peifera, L. L. Blata, il. J. Kavamura "Tur lejā" u.c.. I. Zandere norādīja, ka, viņasprāt, cilvēki joprojām tiecas pēc stereotipiem, tikai katram laikam tie ir savi, kā arī to, ka sabiedrībai tīk operēt ar jēdzieniem, neiedziļinoties to nozīmē – kā nekā, ne pasaules struktūra, ne cilvēka daba nemainās, mainās tikai cilvēka dabas izpausmes.

 

Stāstījuma daļā "Dažādas interesantas pārmaiņas" I. Zandere minēja patreiz aktīvos bērnu dzejas radītājus - K. Vērdiņu, M. Pujātu, I. Gaili, Žeberu, tagad arī K. Zeļģi, norādot, ka ir notikusi dzejdaru paaudžu maiņa, līdzi nesot pārmaiņas arī pašā dzejā – tā ir kļuvusi leksiski atraisītāka, arī skarbāka un ar brīvāku izteiksmi, un dzejas tematika nereti smelta personīgajā pieredzē.

Tāpat nozīmīga vieta, kas ir kā jauna pārmaiņa mūsdienu bērnu grāmatās – arī tulkotajās no citām valodām - ir ilustrācijai, kā arī netradicionālam teksta pierakstam. I. Zandere uzteica un pozitīvi novērtēja E. Šteinkelleres "Papīra klavieru" tulkotāju Signi Višķi, kurai, tulkojot tekstu, bija jādomā ne tikai par tulkojuma precizitāti, bet arī par to, lai tekstu būtu iespējams atbilstoši pierakstīt.

Vēl, runājot par interesantām pārmaiņām bērnu literatūrā, I. Zandere minēja komiksu, kas literatūrā ienāk gan ar mūsdienīgu izpildījumu, gan kvalitatīvu tekstu, spējot izstāstīt gana nopietnas, pat smagas tēmas. Kā piemērs tika minēts D. Meieres no lietuviešu valodas tulkotais J. Viles un L. Itagaki komikss "Sibīrijas haiku".

 

Sava stāstījuma noslēguma daļā, ko I. Zandere bija nodēvējusi par "Jauni tabu", tika dots ieskats dažādu tautu dažādajos redzējumos saistībā ar tulkoto literatūru. I. Zanderes vārdiem runājot, literatūrā ir ienācis jaunais politkorektums. Kā piemēru autore minēja savu grāmatu "Trīs draugi vienas upes krastā", kuras varoņi – vācu vēzis, zviedru zirgs un krievu ērglis, piedzīvojot tulkojumu angļu valodā, zaudēja savas tautības.

Kā piemēru tabu tēmai I. Zandere minēja arī A. Meleces stāstu "Kiosks", kurš savu tulkojumu angļu valodā tā arī nepiedzīvoja, jo tajā it kā dominējot fiziskā apsmiešana– tas stāsta par korpulentu kundzi Olgu, kura ir pārdevēja kioskā un savas korpulences dēļ tajā ir iesprūdusi, kaut gan patiesais tā vēstījums ir pavisam cits – tas stāsta par iesprūšanu savā dzīvē.

 

Paldies I. Zanderei par interesanto un informācijas piepildīto stāstījumu, kas ļāva ieraudzīt grāmatu izdošanas aizkulises, ieraudzīt gan problēmas, ar kurām nākas saskarties gan autoriem, gan tulkotājiem, gan izdevējiem, lai kopīgiem spēkiem tomēr nonāktu pie lieliska rezultāta – grāmatas, kura sniedz gandarījumu gan lielam, gan mazam!


Paldies pasākuma apmeklētājiem! 


Ieskats pasākumā pieejams šeit!

18.01.2024 13:22 (komentāri: 0)

Iet atpakaļ

Pievienot komentāru