Literatūras ceļvedis

Sveiciens "Literatūras ceļveža" lasītājiem gada nogalē!

 

Jaunākā mūsu izdevuma tēma ir "vārdu svars", ar to šoreiz domājot tulkojumus un tulkošanu. Vistiešākais sakars ar šo tēmu ir numurā iekļautajam aprakstam par grāmatu "Vārdu svars", kas ir stāsts par rakstītā vārda nepārvērtējamo ietekmi uz cilvēka dzīvi. Vērā ņemama daļa no jaunajā numurā iekļautajiem izdevumiem ir tulkojumi – gan daiļliteratūra, gan nozaru teksti. Latvijā kā mazā valstī kvalitatīvu citvalodu tulkojumu izvēle ir ne tikai svarīgs un atbalstāms, bet arī ļoti atbildīgs bibliotēku krājuma veidošanas aspekts. Tādēļ jau ierasti vienā no gada pēdējiem "Literatūras ceļveža" numuriem lielāku uzmanību vēlamies pievērst tieši viņiem – šī laikietilpīgā, skrupulozā, nereti piņķerīgā, bet vienmēr radošā un atbildīgā darba veicējiem - tulkotājiem. Ierasti gan biežāk atceramies izcelt tieši daiļliteratūras tulkotājus, daudzus no viņiem jau uztverot kā izcilas kvalitātes garantu, bet retāk tiek runāts par nozaru literatūras tulkotājiem. Tomēr viņu darbs dažkārt šķiet vēl lielākas apbrīnas vērts, jo paģēr ne vien labas valodas zināšanas, bet arī, piemēram, kultūras vēstures vai politikas procesu pārzināšanu.

 

Šajā izdevumā bija prieks iekļaut arī profesora Andreja Veisberga plašo monogrāfiju par tulkojumiem gan vēsturiskā, gan mūsdienu skatījumā. 

 

Protams, jaunajā numurā arī daudz citu vērtīgu oriģinālliteratūras un nozaru grāmatu stāstu.

 

Paldies visiem - gan autoriem, gan grāmatu un citu tekstu tulkotājiem, kā arī šo grāmatu vērtētājiem un lasītājiem par sadarbību aizejošajā gadā! Lai mums visiem izzinošs, darbīgs un radošs nākamais grāmatu gads!

 

Izdevums pieejams šeit!


Informāciju sagatavoja:

Anda Saldovere

projektu koordinatore

Bibliotēku attīstības centrs

Latvijas Nacionālā bibliotēka

e-pasts: anda.saldovere@lnb.lv

19.12.2022 12:00 (komentāri: 0)

Iet atpakaļ

Pievienot komentāru