E-publikācija "Latvijas jaunākās grāmatas"

   Publicēti 300 e-publikācijas "Latvijas jaunākās grāmatas" numuri. Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliogrāfijas institūta sastādītais izdevums  jau 35 gadus sniedz pārskatu par LNB obligātā eksemplāra veidā saņemtajām grāmatām.

   Lai arī kopš 2000. gada tā pēdējie 300 numuri ir pieejami tikai elektroniski, izdevumam "Latvijas jaunākās grāmatas" ir daudz senāka vēsture - tā publicēšana uzsākta jau tālajā 1983. gadā. Sākotnējais nosaukums līdz 1989. gadam bija "Padomju Latvijas jaunākās grāmatas". Savukārt, laika posmā no 1998. līdz 2000. gadam biļetens tika iekļauts Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas, Latvijas Grāmattirgotāju asociācijas un LNB Bibliogrāfijas institūta veidotajā žurnālā "Grāmatu Apskats" - izdevumā grāmattirgotājiem, izdevējiem, bibliotekāriem un visiem, kas mīl grāmatas.

   Kad 2000. gadā tika uzsākta biļetena izdošana e-publikācijas veidā, tas līdz 2010. gadam interesentus par jaunumiem Latvijas izdevējdarbībā informēja reizi mēnesī. No 2011. gada biļetens "Latvijas jaunākās grāmatas" LNB tīmekļavietnē tiek publicēts divas reizes mēnesī, līdz ar to ziņas par aktuālajām publikācijām iespējams saņemt savlaicīgāk.

   Informācija par jaunajām grāmatām biļetenā iedalīta atbilstoši zinātņu nozarēm, jo ievietoto grāmatu apraksti kārtoti saskaņā ar Universālo decimālo klasifikāciju (UDK). Sagatavojot elektroniskās publikācijas 301. numuru, tas papildināts ar satura rādītāju (UDK iedaļas), grāmatu vāciņu attēliem, anotācijām, kā arī saiti uz bibliogrāfisko ierakstu Zinātnisko bibliotēku elektronsikajā kopkatalogā. 301. numurs lasītājiem tiek piedāvāts arī jaunā noformējumā šeit!

   Biļetenā "Latvijas jaunākās grāmatas" (ISSN 2255-9523) tiek reģistrēti izdevumi, kurus izdevēji iesniedz LNB saskaņā ar Obligāto eksemplāru likumu. Šī likuma mērķis ir nodrošināt nacionālā kultūras mantojuma - visu Latvijas iespieddarbu, "pelēkās literatūras", elektronisku izdevumu un tiešsaistes publikāciju - pastāvīgu saglabāšanu, apstrādi un publisku izmantošanu.

   Jaunākais izdevuma numurs un iepriekšējo 300 e-publikāciju arhīvs pieejams LNB tīmekļa vietnē šeit! Izdevumu var abonēt arī saņemšanai e-pastā (PDF formātā), nosūtot pieteikumu uz ilva.ake@lnb.lv

13.03.2018 11:11 (komentāri: 0)

Iet atpakaļ

Pievienot komentāru

Top.LV
Valid XHTML 1.0 Strict
/* vids.lv */
briedis.lv
www.celmins.lv