"Bibliotekārs ir aktīvs starpnieks starp lietotājiem un resursiem, gan digitālajiem, gan tradicionālajiem," rakstīts IFLA Bibliotēku manifestā, kas 2022. gada vasarā tika rediģēts atbilstoši mūsdienām un publicēts no jauna. "Pietiekami cilvēkresursi un materiālie resursi, kā arī bibliotekāra profesionālā un tālākizglītība, lai apmierinātu pašreizējās un nākotnes problēmas, ir nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstošus pakalpojumus."

 

Tomēr viss nav tik vienkārši, jo formālās definīcijas parasti sniedz vien daļēju izpratni. Daudziem mūsu sabiedrībā bibliotekāra profesija nešķiet gana intriģējoša vai saistoša, jo priekšstati par to ir pārāk vienpusīgi. Izstāstīt līdzcilvēkiem par mūsu profesijas tik daudzajām šķautnēm – tas nav viegls uzdevums arī pašiem bibliotekāriem. Ko tad patiesībā dara bibliotekārs? Pirmā atbilde – izsniedz grāmatas – ir vien profesijas aisberga virsotne, tomēr daļai sabiedrības joprojām šķiet, ka tas ir gandrīz vai vienīgais bibliotekāra pienākums. Iespējams, paši, būdami iegrimuši daudzveidīgo darba pienākumu gūzmā, par maz vai pārāk klusi stāstām par sevi apkārtējiem?

 

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par bibliotekāra profesiju, vērts ienirt dziļāk un ieskatīties kaut vai Bibliotēkzinātnes un informācijas studiju programmās. Apgūstot profesijas “drēbi”, bibliotekārs mācās komplektēt krājumu, kataloģizēt izdevumus, pārvaldīt digitālos resursus, noteikumiem atbilstoši, funkcionāli un mūsdienīgi iekārtot bibliotēkas telpu, organizēt kultūras pasākumus un vadīt projektus. Tomēr – tas ne tuvu nav viss. Uzsākot darbu, bibliotekāram jāpārzina nozares likumdošana un grāmatniecības vēsture. Daļēju izpratni par nepieciešamajām prasmēm var sniegt arī, piemēram, darba sludinājumi. Līdzās jau minētajam no bibliotekāriem tiek prasītas labas medijpratības, informācijpratības, komunikāciju un pat zināmas psihologa un diplomāta prasmes, radoša darbošanās sociālo tīklu vidē, neizsīkstošas idejas, kā kopienā veicināt lasītprieku un lasītprasmi, nereti arī autovadītāja apliecība. Ņemot vērā, ka bibliotekārs ir starpnieks starp bibliotēku un lasītāju, ir tikai loģiski, ka tam labi jāorientējas literatūrā un jāturpina nemitīga daudzpusīga pašizglītošanās.

 

Kopsavilkumā, ko tad dara bibliotekārs? Bibliotekārs sniedz bibliotekāros un informācijas pakalpojumus uz vietas, tiešsaistē un attālināti, popularizē bibliotēku, tās piedāvājumu un iespējas, komplektē, kataloģizē un nodrošina iespiesto un elektronisko krājumu glabāšanu un uzturēšanu, pārzina un lieto bibliotēku informācijas sistēmas un publiskos digitālos resursus, nodrošina bibliotēkas lietotājiem pieejamību krājumam un elektroniskajiem resursiem, organizē kultūras, informācijas un izglītojošus pasākumus un norises, patstāvīgi izvērtē, plāno un pilnveido savas zināšanas, prasmes un iemaņas profesionālajā jomā, lai nodrošinātu profesionālus, daudzveidīgus un kvalitatīvus pakalpojumus bibliotēkā.

 

Darba pienākumu virkni ikdienā papildina arvien jauni – arī tie, kurus profesijas apraksts tiešā veidā nepaģēr. Mainās situācija un uzstādījumi, mainās arī bibliotekāra ikdiena. Piemēram, patlaban ne vien Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, bet arī atsevišķās bibliotēkās iedzīvotāji var noformēt energoresursu kompensācijas iesniegumus. Krīzes situācijās bibliotēkas un to darbinieki turpina palīdzēt, jo bibliotēkas ir elastīgas un atvērtas ikvienam, turklāt, izņemot atsevišķus maksas pakalpojumus, pārsvarā – bez maksas.

 

Piemēri no reālu bibliotēku darbības. 2020. gada postošajos ugunsgrēkos Austrālijas bibliotēkas kļuva par evakuācijas centriem un patvērumu no dūmiem kā cilvēkiem, tā viņu mīluļiem, arī – par vietām, kur nomierināties un atgūt spēkus. 2022. gada šausmīgajā ģeopolitiskajā situācijā Ukrainas bibliotēkas pēc savām iespējām – proti, ja vien nav iznīcinātas – ir patvēruma vietas, humānās palīdzības izsniegšanas punkti un zupas virtuves, vienlaikus bibliotekāriem turpinot cīņu arī informācijas kara frontēs. Arī citviet pasaulē bibliotekāri ir vieni no tiem, kas ar sapratni un inteliģenci panāk pretim kara bēgļiem, pielāgojas arvien jauniem izaicinājumiem un aktīvi meklē iespējas, kā sagādāt informatīvos materiālus un lasāmvielu bēģļu dzimtajā valodā. Skolu un lauku bibliotēkās bibliotekārs nereti kļūst par uzticamības personu, morālu atbalstu un sarunu biedru visu vecuma grupu apmeklētājiem – bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem un senioriem.

 

Lai popularizētu Latvijas bibliotekāru veikumu, vairotu sabiedrības izpratni par bibliotekāra darba ikdienu un celtu bibliotekāru profesionālo pašapziņu, Latvijas Bibliotēku portāls uzsāk jaunu sociālo mediju rubriku "Ko dara bibliotekārs?". Iknedēļas publikāciju veidā Bibliotēku portāla Instagram kontā, kā arī Bibliotēku attīstības centra Facebook vietnē tiks atspoguļoti visdažādākie bibliotekāru darba aspekti. Lasītājiem tā būs unikāla iespēja ielūkoties bibliotēku ikdienas aizkulisēs un par bibliotekāra darbu uzzināt vairāk pašu bibliotekāru vārdiem. Publikācijas būs pieejamas tikai minētajos sociālo tīklu kontos, tālab aicinām sekot un dalīties! Kā arī – ja esi bibliotekārs un vēlies iepazīstināt ar savu darbu, raksti portāla redakcijai uz portals@lnb.lv

 

Informāciju sagatavoja:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības centrs