Iepirkumi

Iepirkuma numurs Iepirkuma priekšmets Līguma noslēgšanas datums Izpildītāja nosaukums
BCB/2020/02 Konditorejas izstrādājumu iegāde BCB vajadzībām 15.06.2020. SIA "A.V.A."
BCB/2020/03 Griezto ziedu, floristikas materiālu un sveču iegāde BCB vajadzībām
15.06.2020. SIA "Ints & Co" 
BCB/2020/04 Saimniecības preču iegāde BCB vajadzībām 14.09.2020. SIA "LĪGA L"