Sports Senajā Grieķijā un Romā sabiedrības spogulī

Valdis Segliņš

10.03.2023 16:17

Monogrāfija veltīta sportam Senajā Grieķijā un Romā, zināšanu avotiem par sporta veidu attīstību un olimpisko kustību senatnē. Parādīta ciešā saikne starp sabiedrības attīstību un iespējām sportam būt sabiedrību virzošam un olimpisko principu degradāciju kā impērijas sabrukuma priekšvēstnesi. Darbs veidots uz sengrieķu dzejnieka Juvenāla darba "Satīra" fragmentu bāzes, kas ir noderīgi kā atslēga sava vēsturiskā laika sabiedrības raksturojumam. Šajā gadījumā tas ir sports, kas ir sabiedriski aktuāls un tiek nesaudzīgi kritizēts par pakļaušanu pūļa baudu interesēm, pretnostatot sporta spēļu augstajai morālei Senajā Grieķijā.

Iet atpakaļ

Pievienot komentāru