Saimnieciskās darbības novērtēšana, izmantojot finanšu analīzi

Vita Zariņa

10.03.2023 16:01

Grāmata Saimnieciskās darbības novērtēšana, izmantojot finanšu analīzi ļaus izprast finanšu vadības teorētisko koncepciju, metodes, paņēmienus, kuri ir saimniecisko lēmumu pamatā, balstoties uz iepriekšējo periodu finanšu informāciju. Autore apkopojusi savu ilgu gadu pieredzi, kā arī citu autoru publikācijas – atsauce darba nobeigumā.
Grāmata strukturēta un sakārtota tā, lai grāmatveži un finanšu vadītāji ikdienā varētu lietot to savā darbā, kā arī studenti šo materiālu varētu izmantot mācību procesā kā bakalaura, tā arī maģistrantūras programmās. Materiāls orientēts uz mazo un vidējo biznesu, kas Latvijā veido uzņēmējdarbības lielāko daļu.
Grāmata sastāv no divām nodaļām – pirmajā ir raksturota finanšu analīze kā daļa no finanšu vadības sistēmas uzņēmumā un otrajā nodaļā ir parādītas konkrētas finanšu analīzes metodes ar piemēriem.

Iet atpakaļ

Pievienot komentāru