Pagasttiesa Latvijā

Modrīte Mazure-Vucāne

02.09.2019 12:35

Pētījums izstrādāts Latvijas tiesību vēstures zinātnes ietvaros, izmantojot plašu, tematam atbilstošu literatūras, normatīvo aktu, judikatūras un arhīvu materiālu bāzi. Arhīvu materiāli iegūti ne tikai Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā, bet arī divos Sanktpēterburgas arhīvos — Krievijas Valsts vēstures arhīvā un Centrālajā Valsts vēstures arhīvā. Līdz
šim atrastie materiāli nav publicēti. Monogrāfija uzrakstīta, nevairoties no zinātniskas diskusijas un citu autoru
viedokļu kritikas. Tas ir jūtams pienesums Latvijas tiesību vēstures zinātnē. Grāmatu varētu izmantot kā mācību līdzekli augstskolu studenti — galvenokārt topošie juristi un vēsturnieki. Tā būtu lietderīga arī jebkuram lasītājam, kas interesējas par Latvijas tiesību vēsturi.


Iet atpakaļ

Pievienot komentāru

Top.LV
Valid XHTML 1.0 Strict
/* vids.lv */
briedis.lv
www.celmins.lv