Nepateicīgie

Ivars Ijabs

10.03.2023 14:53

Šī ir grāmata par latviešu politikas pirmsākumiem. Par to, ko domāja un rakstīja mūsu pirmie politiķi. Latvieši savu vietu modernajā politikā vispirms atrada iepretim vācbaltiešu virsslānim un Krievijas impērijai, kuri abi pretendēja uz kundzību Baltijā. Starp abiem koloniālajiem faktoriem latviešu pirmie domātāji for­mulēja idejas, kā tautai vislabāk iekļau­ties moder­nās Eiropas politikā. Šīs idejas bija dažādas - kon­ser­vatīvas, liberālas un sociālistiskas. Dažādi bija arī to aizstāvji — no monarhista Frīdriha Veinberga līdz revolucionāram Fricim Roziņam. Taču visas šīs idejas vienoja mudinājums latviešiem nostāties pašiem uz savām kājām Eiropas politikā - par spīti visām kolo­niālajām varām, kuras tos arvienu vainoja nepateicībā.

Iet atpakaļ

Pievienot komentāru