Melnbaltās dziesmas 2

Daiga Mazvērsīte

09.09.2021 15:28

“Par manu labsajūtu viņi samaksāja ar savu mūža darbu, bet es varu atmaksāt vismaz ar šo grāmatu,” otrās grāmatas ievadā raksta autore.
“Pētot latviešu populāro mūziku, šo 35 gadu laikā esmu nākusi pie secinājuma, ka spilgtāko talantu vidū ir maz tādu, kas piedzīvojuši saulainu, harmonisku bērnību, allaž likušies gultā pilnu vēderu un uzauguši draudzīgā, harmoniskā ģimenē. Lielākā daļa jau mazotnē piedzīvojusi drāmas un zaudējumus, taču kāda liktenīga, neizskaidrojama nejaušība vedusi pa mūzikas ceļu, piešķirot jaunu, iepriekš pat nenojaustu jēgu visam dzīves gājumam. Kad pareizais virziens uztaustīts, atrasti domubiedri, atbalstītāji, mūzika ieskanas arvien skaļāk, uzstājīgāk, reizēm kļūstot ne vien par profesiju, bet par atkarības veidu, kad nebiedē smags darbs, negulētas naktis, izjukusi ģimenes dzīve. Ielecot koncertu karuselī, to aizstāj skaņu reibonis, darbaholisms, klausītāju sajūsmas pilnās acis un aplausi, neapturama vēlme izpausties un radīt. Visi šie īpašie, mums tik daudz skaistus mirkļus sniegušie ļaudis bijuši sapņotāji, cerību pilni meklētāji, izcili meistari savā profesijā, taču savu “laimes putnu” tikai dažiem izdevās atrast un noturēt. Vienlaikus dzimst arī sāpīgs jautājums - ko darīt, kad tava dziesmiņa nodziedāta? Atbildes meklējiet lasot…”


Iet atpakaļ

Pievienot komentāru