Medicīnas socioloģija

10.03.2023 13:14

Pirmo reizi latviešu valodā tiek izdota mācību grāmata medicīnas socioloģijā. Tajā sniegts pārskats par raksturīgākajām medicīnas socioloģijas teorētiskajām pieejām un praksi, kā arī par situāciju Latvijā dažādās medicīnas socioloģijas izpētes jomās. Grāmata paredzēta Rīgas Stradiņa universitātē studējošajiem un plašam lasītāju lokam.

Iet atpakaļ

Pievienot komentāru