Mamma saka ābols, papa saka Apfel

Inga Sindi

29.05.2024 15:45

Grāmatā ir ļoti vajadzīga diasporas vecākiem un skolotājiem. Tajā tiek stāstīts par latviešu valodas apguvi ģimenē vienlaikus ar vienu vai vairākām citām valodām. Zinātniskās atziņas par agrīno bilingvismu un multilingvismu bagātīgi papildinātas ar piemēriem no autores ģimenes un vairāku citu latviešu vecāku novērojumiem par bērnu valodas attīstību, valodu mijiedarbi un piederības izjūtas veidošanos. Vecāki dalās pārdomās par pozitīvajiem ieguvumiem un grūtībām, mācot un uzturot latviešu valodu apstākļos, kad bērnu ikdienā – skolā un apkārtējā vidē – dominē cita valoda.


Iet atpakaļ

Pievienot komentāru