Latvijas Valsts apbalvojumi

Sintija Stipre

07.01.2023 14:38

Pētījums balstīts uz valsts arhīvu dokumentu, muzeju krājumu un normatīvo aktu izpēti, atspoguļojot līdz šim nezināmus faktus par Latvijas valsts apbalvojumiem. Autore analizē apbalvojumu būtību un vēsturisko izcelsmi, Latvijas valsts apbalvojumu dibināšanas procesu starpkaru periodā un atjaunošanu mūsdienās. Autore apraksta apbalvojumu veidus, ordeņa statūtu pamatprincipus, sniedz skaidrojumu ordeņa elementu nozīmei un apbalvojumu nēsāšanas tradīcijām, kā arī raksta par apbalvojumu sociāli psiholoģisko lomu sabiedrībā. Monogrāfijā apskatīti arī valsts vadītāja dibinātie personiskie apbalvojumi un protokolāro ordeņu loma diplomātisko attiecību veidošanā. Analizētas Latvijas Valsts prezidenta tiesības uz valsts augstākajiem apbalvojumiem, stājoties amatā, kā arī Igaunijas un Lietuvas judikatūra valsts apbalvojumu lietās. Atsevišķa nodaļa veltīta Eiropas Savienības valstīs dibinātajiem valsts apbalvojumiem. Autore sniedz priekšlikumus apbalvojumu sistēmas un normatīvi tiesiskās bāzes pilnveidošanai, un aktualizē jautājumus tālākai tēmas izpētei. Šī bagātīgi ilustrētā monogrāfija būs saistoša lasāmviela ikvienam interesentam, lai padziļinātu izpratni par Latvijas valsts apbalvojumu sistēmu un tiesisko regulējumu mūsdienās.

Iet atpakaļ

Pievienot komentāru