Latvijas sporta apskats

Ilgvars Forands

12.03.2021 12:42

Grāmatā aptverts laika posms no sporta pirmsākumiem līdz 2020. gadam. Grāmatā caurviji skārtas divas tēmas - sporta pārvalde un sportistu sasniegumi. Pirmā tēma aprakstīta vēsturiskās periodizācijas secībā - sporta pārvalde brīvajā Latvijā, okupācijas un Otrā pasaules kara laikā, pēckara okupācijas periodā un laikā pēc neatkarības atgūšanas. Sportistu sasniegumi sistematizēti atbilstoši sporta pārvaldes periodiem, tomēr pamatā akcentēti panākumi lielākajos sporta pasākumos, doti sportistu biogrāfiskie apraksti, vēsturiskie notikumi ārpus grāmatā esošās vēstures periodizācijas, lai parādītu cēloņsakarības. 

Iet atpakaļ

Pievienot komentāru