Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017

12.03.2021 12:55

Ligzdojošo putnu izplatība t.s. ligzdojošo putnu atlantu ietvaros Latvijas mērogā kartēta četras reizes: 1980.–1984., 1985.–1989., 2000.–2004. un 2013.–2017. gadā. Līdz šim tikai pirmais Latvijas ligzdojošo putnu atlants (1980–1984) izdots grāmatā, bet jaunajā izdevumā apkopoti visu četru pētījumu rezultāti, tā dodot iespēju novērtēt, kā mainījusies ligzdojošo putnu izplatība no 20. gadsimta 80. gadiem līdz mūsdienām. Balstoties uz šiem datiem novērtēta arī ligzdojošo putnu sugu apdraudētības pakāpe. Grāmatā atspoguļotas arī putnu populāciju lielumu pārmaiņas, balstoties uz sistemātiskām ligzdojošo putnu uzskaitēm. Grāmatā dokumentēts, piemēram, baltā gārņa, jūras ērgļa, dzērves un vidējā dzeņa populācijas uzplaukums, kamēr zaļās vārnas, dzeltenās cielavas, vistu vanaga, mājas zvirbuļa un citu sugu izplatība Latvijā norādītajā laika posmā ir samazinājusies.

Iet atpakaļ

Pievienot komentāru