Kriminālprocesa atjaunošanas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem problemātika

Inese Baikovska

11.03.2021 14:02

Monogrāfijas “Kriminālprocesa atjaunošanas sakarā ar jaun‐ atklātiem apstākļiem problemātika” pamatā ir ar tādu pašu nosau‐ kumu 2020. gada 5. februārī Biznesa augstskolā Turība aizstāvētais promocijas darbs. Šis ir pirmais visaptverošais pētījums Latvijas tiesību sistēmā, kas sniedz ieskatu par kriminālprocesa atjaunošanas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem tiesisko regulējumu vēsturiskā kontekstā, kā arī tiesu praksi un problemātiku.

Iet atpakaļ

Pievienot komentāru