Iedomātās kopienas

Benedikts Andersons

10.03.2023 12:41

Kas liek cilvēkiem mīlēt vienu tautu, bet nīst citud Kas motivē nolikt par to savu galvu vai nogalināt tās vārdā? Lai gan par nacionālistiskām un politiskām kustībām ir tapuši daudzi pētījumi, tautības apziņai – personiskajai un kultūras piederības sajūtai nācijai – pievērsts proporcionāli maz uzmanības. Benedikts Andersons aplūko tautības “iedomāto kopienu” izveidi un globālo izplatību. Autors pēta procesus, kas radīja šīs kopienas: reliģisko ticību teritorializāciju, monarhisma pagrimumu, kapitālisma un drukas mijiedarbību, valsts valodu attīstību un laika priekšstatu maiņu. Viņaprāt, kopiena kā ideja radusies Dienvidamerikā, nevis deviņpadsmitā gadsimta Eiropā. Andersons parāda, kā Amerikā dzimušo oriģinālo nacionālismu modulāri pārņēma tautas kustības Eiropā, imperiālistiskās varas un anti-imperiālisma pretošanās Āzijā un Āfrikā. Vēlāk šī piederības sajūta tika veidota un pārformulēta visos līmeņos, sākot no augstās politikas līdz populārajai kultūrai, izmantojot iespieddarbus, literatūru, kartes un muzejus. Lai parādītu, ,.kā nacionālisms veidoja mūsdienu pasauli, Andersons izmanto piemērus no Dienvidaustrumāzijas, Latīņamerikas un Eiropas nesenās pagātnes, izsekojot nāciju uzplaukumam un konfliktiem un impēriju pagrimumam.

Iet atpakaļ

Pievienot komentāru