Fizikas un tehnikas vēstures lappuses. Atskats 20.gadsimtā

Valdis Rēvalds

13.03.2020 14:02

Apjomīgajā 588 lappušu biezajā izdevumā mēģināts rast atbildes uz būtiskākajiem jautājumiem par pasaules un Zemes izcelsmi. Pirmā nodaļa ieved lasītāju pārsteidzošā neizdibināmā mazo daļiņu pasaulē, kurai neredz robežu, sākot ar elektroniem, protoniem, neitroniem, kvarkiem un beidzot ar Higsa bozonu. Atainota 20. gadsimta sākuma atmosfēra fiziķu sabiedrībā, kad parādījās kvantu teorija. Otrajā nodaļā apskatīts, cik vispār elementu ir sastopami dabā un cik var radīt pats cilvēks? Trešajā nodaļā aplūkoti jaunie vielas stāvokļi, tai skaitā superauksto atomu kondensāti temperatūrās par dažām miljarda daļām kelvina virs absolūtās nulles, kā arī jaunas metodes, piemēram, nanotehnoloģijas un optiskās pincetes. Ceturtā nodaļa veltīta planētai Zemei. Īpaša uzmanība pievērsta 20. gadsimta sākuma varoņu neremdināmajai zinātkārei, riskējot ar dzīvību, lai paceltos augstu virs mākoņiem. Piektā nodaļa veltīta vienam no 20. gadsimta nozīmīgākajiem atklājumiem fizikā - kodolenerģijas izmantošanai. Sīkāk aprakstīta ilgi slepenībā turētā PSRS kodolprogramma. Plašai sabiedrībai domātā grāmata noderēs arī skolēniem un studentiem, jo tā satur arī pietiekoši daudz zinātniskas informācijas. Autori gadsimta pārsteidzošos atklājumus saistījuši ar pašu zinātnieku personībām, atklājot lasītājiem mazāk zināmas vai nezināmas epizodes viņu dzīvē un darbā.

Iet atpakaļ

Pievienot komentāru

Top.LV
Valid XHTML 1.0 Strict
/* vids.lv */
briedis.lv
www.celmins.lv