Darba tiesības.Tiesības darbā

Valija Ulmane

03.05.2023 12:59

Darbs kā ekonomisku apsvērumu un pašrealizācijas noteikta nepieciešamība sabiedrībā var realizēties dažādās formās. Algots darbs, sabiedriskais darbs, brīvprātīgais darbs ir ar atšķirīgu tiesisko regulējumu darba devējiem un tā darītājiem, bezdarbniekiem un darba meklētājiem atšķirīgas ir tiesības un pienākumi, ko izprast palīdzēs šī juridiskos terminus skaidrojošā vārdnīca. Vārdnīcā skaidrojošās definīcijas balstītas uz tiesību zinātnes akceptētajiem jēdzieniem, tiesību aktos nostiprinātajiem terminiem, kas papildināti ar norādi par to saistību ar darba tiesībām. Katra termina skaidrojums pamatots ar konkrēta izmantotā avota, normatīvā akta nosaukumu, ar akcentu uz tā pielietojumu Darba likumā.

Iet atpakaļ

Pievienot komentāru