Administratīvās tiesības

Edvīns Danovskis

10.03.2023 16:10

Edvīns Danovskis grāmatā apkopojis daļu no savā pētnieciskajā darbā tapušajām publikācijām administratīvo tiesību jomā. Publicēšanai šajā rakstu krājumā izvēlēti raksti, kuriem bijusi vislielākā nozīme gan tiesību normu jaunradē, gan to piemērošanā. Lielākajai daļai rakstu pievienots pēcvārds, kurā norādīts, kā tieši rakstā ietvertās tēzes ietekmējušas tiesību jaunradi un arī praksi. Rakstu krājumu ievada visaptverošs autora apcerējums par rakstiem kā tiesību zinātnes žanru.

Iet atpakaļ

Pievienot komentāru