Administratīvās tiesības

Jautrīte Briede

09.03.2018 16:34

Monogrāfija “Administratīvās tiesības” ir mācību grāmata tiesību zinātņu studentiem un rokasgrāmata ikvienam juristam, kurā viegli uztveramā formā izklāstīti svarīgākie administratīvo tiesību temati:
- publiski tiesisko un privāttiesisko attiecību nošķiršana, subjektīvo publisko tiesību konstatēšanas priekšnoteikumi, rīcības brīvība un novērtējuma brīvība,
-valsts pārvaldes iekārta,
-valsts pārvaldes darbības formas (administratīvais akts, faktiskā rīcība, iekšējs lēmums u.c.) un to savstarpējā nošķiršana,
-valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana,
-pašvaldības,
-valsts dienests,
-administratīvo sodu tiesības,
-publisko lietu tiesības,
-valsts pārvaldes darbības kontrole,
-iesniegumu un informācijas atklātības regulējums.

Iet atpakaļ

Pievienot komentāru

Top.LV
Valid XHTML 1.0 Strict
/* vids.lv */
briedis.lv
www.celmins.lv