Mēneša jaunākās grāmatas biznesa jomā

Nodokļi un nodokļu plānošanas principi

Kārlis Ketners

29.05.2019 17:05

Grāmata aplūko jautājumus, kas saistīti ar nodokļu maksājumu vadību, nodokļu optimizāciju un nodokļu plānošanu. Grāmatas mērķis ir sniegt ziņas par nodokļu plānošanas un optimizācijas būtību, principiem un pilnveidot interesentu profesionālās iemaņas nodokļu un nodevu normatīvo aktu piemērošanā un nodokļu aprēķināšanā komercdarbībai.
Grāmata satur informāciju par nodokļu plānošanas un optimizācijas metodoloģiju un funkcionēšanas principiem, nodokļu veidiem, ļauj izprast nodokļu sistēmas ietekmi uz nodokļu maksājumu vadību uzņēmuma finanšu menedžmenta procesā. Grāmatu var izmantot kā mācību līdzekli Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas dubultdiplomu studiju programmas MBA/MF “Starptautiskās finanses un banku darbība” studiju priekšmetā „Nodokļu plānošana”, taču tā var būt noderīga arī citu augstskolu ekonomikas un jurisprudences specialitāšu studentiem.
Grāmatā ietvertā informācija ir tikai un vienīgi izziņas materiāls. Pieņemot ar nodokļu likumu piemērošanu un nodokļu plānošanu saistītus lēmumus, iesakām par konkrētiem jautājumiem un darījumiem konsultēties ar atzītiem nodokļu speciālistiem.
Grāmatas saturs ir loģiski strukturēts, kā arī ļoti labi strukturēts ir pats grāmatas materiāls – tas ir bagātīgi ilustrēts ar shēmām, tabulām un zīmējumiem, kas palīdz uztvert un saprast grāmatā ietverto informāciju. Autors priekšvārdā skaidri definē grāmatas mērķus un tajā aplūkotās tēmas, kas izklāstītas zinātniskā, taču ļoti labi saprotamā valodā, līdz ar to grāmatai būs plašs lasītāju loks.
Iet atpakaļ

Pievienot komentāru

Top.LV
Valid XHTML 1.0 Strict
/* vids.lv */
briedis.lv
www.celmins.lv