Bibliotēkā pieejamās datubāzes

Par datubāzi tiek uzskatīta datu kolekcija, kura uzkrāta datorā un kuru var viegli un ātri sameklēt. Tas ir sistemātiski sakārtots informācijas kopums. Dati ir strukturēti tā, lai to meklēšana un izguve būtu automātiska.

Bibliotēkas veidotās datubāzes ir:

  1. Elektroniskais kopkatalogs
  2. Novadu resursu katalogs

Bibliotēka katalogu bibliogrāfiskos ierakstus  veido ar mērķi, lai lietotāji varētu atrast nepieciešamo informāciju un uzzinātu, vai tā ir pieejama un kur tā atrodas.

Bibliotēkas abonētās datubāzes:

  1. News.lv
  2. Nozare.lv
  3. EBSCO (e-žurnāli, e-grāmatas, tēzes un disertācijas)

Abonētās datubāzes var izmantot tikai no bibliotēku datoriem (izņemot EBSCO, kuru var lietot arī attālināti). Tās tiek abonētas ar mērķi, lai lietotāji varētu lasīt pilnus tekstus, kuri ietver svarīgu un unikālu informāciju par dažādām tēmām, kas saistās ar uzņēmējdarbību.