Bauskas Centrālā bibliotēka > Novada bibliotēkas > Bauskas novads > Ceraukstes pagasta 2.bibliotēka

Ceraukstes pagasta Mūsas bibliotēka

tl_files/images/bcb-bibliotekares/bauska/Ceraukste2.JPG

Darba laiks   Adrese
Pirmdiena 10.00-18.00 Centra iela 6, Mūsa, Ceraukstes pagasts
Otrdiena 10.00-18.00 Bauskas novads, LV-3901
Ceturtdiena 10.00-18.00 Tālr. 63926173
Piektdiena 10.00-18.00 e-pasts:
pārtraukums 12.00-13.00 musa@bauskasbiblioteka.lv
Trešdiena Metodiskā diena www.kulturasdati.lv

Bibliotēkas vadītāja
Ruta Dubinska

     
Dibināšanas gads 1964 g. bibliotēku dibinājusi p/s “Bauska“ arodbiedrība, to izveidojusi un iekārtojusi Ceraukstes ciema bibliotēkas ilggadējā vadītāja Dzidra Tijona. Bibliotēka atrodas "Mūsas" ciematā.
Krājuma lielums: 7090
Preses izdevumi: 15
Darba rādītāji 2020. gadā
 
Izsniegums: 6452
Lietotāju skaits: 179
Apmeklējumu skaits: 2415
Novadnieki Dzejnieks Vilis Plūdons, tēlnieks Egons Zvirbulis, literāts un kalendāru kolekcionārs Rūdolfs Saulājs.
Ievērojamas vietas Aužeļu pilskalns ar apmetni, Ķivuļu apmetne, Vēju senkapi, V. Plūdoņa mājas – muzejs “Lejenieki”.
Tradicionāli pasākumi
  • Bibliotēku nedēļa - pirmsskolas audzēkņu ekskursijas.
  • Dzejas dienas.
  • Latvijai un latviešu valodai veltīts pasākums.
  • Ziemassvētku pasākums bibliotēkas lietotājiem.