Bauskas Centrālā bibliotēka > Novadu bibliotēkas > Bauskas novads > Ceraukstes pagasta 2.bibliotēka

Ceraukstes pagasta Mūsas bibliotēka

tl_files/images/bcb-bibliotekares/bauska/Ceraukste2.JPG

Darba laiks   Adrese
Pirmdiena 10.00-18.00 Centra iela 6, Mūsa
Otrdiena 10.00-18.00 Bauskas novads
Ceturtdiena 10.00-18.00 LV - 3901
Piektdiena 10.00-18.00 Tālr. 63926173
pārtraukums 12.00-13.00 e-pasts:
Trešdiena Metodiskā diena rutaceraukste@inbox.lv

Bibliotēkas vadītāja
Ruta Dubinska

    www.kulturaskarte.lv
Dibināšanas gads 1964 g. bibliotēku dibinājusi p/s “Bauska“ arodbiedrība, to izveidojusi un iekārtojusi Ceraukstes ciema bibliotēkas ilggadējā vadītāja Dzidra Tijona. Bibliotēka atrodas "Mūsas" ciematā.
Krājuma lielums: 7079
Preses izdevumi: 14
Darba rādītāji 2018. gadā
 
Izsniegums: 8200
Lietotāju skaits: 188
Apmeklējumu skaits: 2760
Novadnieki Dzejnieks Vilis Plūdons, tēlnieks Egons Zvirbulis, literāts un kalendāru kolekcionārs Rūdolfs Saulājs.
Ievērojamas vietas Aužeļu pilskalns ar apmetni, Ķivuļu apmetne, Vēju senkapi, V. Plūdoņa mājas – muzejs “Lejenieki”.
Tradicionāli pasākumi
  • Bibliotēku nedēļa - pirmsskolas audzēkņu ekskursijas.
  • Dzejas dienas.
  • Latvijai un latviešu valodai veltīts pasākums.
  • Ziemassvētku pasākums bibliotēkas lietotājiem.
Paredzamie uzlabojumi Fotoaparāta iegāde.
Top.LV
Valid XHTML 1.0 Strict
/* vids.lv */
briedis.lv
www.celmins.lv