Bauskas Centrālā bibliotēka > Novada bibliotēkas > Bauskas novads > Ceraukstes pagasta 1.bibliotēka

Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēka

 

Darba laiks

 

Adrese

Pirmdiena 11.00-18.00 Tautas nams, Ceraukste, Ceraukstes pag.

Otrdiena

9.00-16.00 Bauskas novads, LV-3908
Ceturtdiena 11.00-18.00 Tālr. 63926281
Piektdiena 9.00-16.00 e-pasts:
Trešdiena

Metodiskā diena

ceraukste@bauskasbiblioteka.lv

Bibliotēkas vadītāja

Rasma Strautmale

    www.kulturasdati.lv
Dibināšanas gads 1903. gadā Ceraukstes muižā sāk darboties bibliotēka, bet Tautas nama ēkā tā atrodas no 1910. gada. Bibliotēka ir vienā ēkā ar tautas namu un pagasta pārvaldi.
Krājuma lielums: 8244
Preses izdevumi: 23
Darba rādītāji 2020. gadā  
Izsniegums: 5645
Lietotāju skaits: 174
Apmeklējumu skaits: 2581
Novadnieki Dzejnieks Vilis Plūdons, ģeogrāfs Ģederts Ramans, tēlnieks Egons Zvirbulis, medicīnas zinātņu doktors Jānis Bune, keramiķis un Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Rūdolfs Jēkabs Pelše.
Ievērojamas vietas Dzejnieka Viļa Plūdoņa muzejs "Lejenieki", Aužeļu pilskalns ar apmetni, mucenieku dobumakmens "Vēju" mājās, vēju senkapi pie "Vēju" mājām, Ribes vējdzirnavas.
Tradicionāli pasākumi
  • Bibliotēku nedēļa un Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa
  • Dzejas dienas pasākums septembrī
  • Valentīndienas atzīmēšana bibliotēkā
Biznesa atbalsta bibliotēka Dalība projektā „Pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla izveidošana” kā vietējā biznesa atbalsta bibliotēka.
Bibliotēkā pieejamie resursi un pakalpojumi:
1. Ar uzņēmējdarbību saistīta literatūra;
2. Individuālās konsultācijas par uzņēmējdarbības tēmu;
3. Informācijas stundas;
4. Tikšanās utt.

Pasākumi bērniem

2017. gada pirmā puse Ceraukstes bibliotēkā aizvadīta ļoti aktivi - norisinājušās interesanti pasākumi bērniem. 23. janvārī tika rīkots "Bērnu un jauniešu žūrijas" noslēguma pasākums, kurā Mežgaļu pamatskolas skolotāja Ruta Šteinberga stāsta par tikšanos ar rakstnieku H.Tammi. Savukārt, 10. februārī norisinājās pasākums "Kopā ar drošāku internetu", kurā jaunieši izspēlēja spēli, atbildot uz jautājumiem par drošību internetā. 9. martā Griķu pamatskolas 4. klases skolēniem bija iespēja piedalīties literāri tematiskajā pasākumā "Pirmajai bitītei", kas veltīts V.Plūdonim. Tapat 18. maijā PII "Dzirnaviņas" grupiņa "Adatiņas" piedalījās tematiskajā pasākumā, kas veltīts Ugunsdzēsēju un glābēju dienai. Bērni varēja papildināt zināšanas par smago tehniku, kā arī par ugunsdzēsēju un glābēju darbu. (2017)