Bauskas Centrālā bibliotēka > Novadu bibliotēkas > Bauskas novads > Ceraukstes pagasta 1.bibliotēka

Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēka

 

Darba laiks

 

Adrese

Pirmdiena 11.00-18.00 Tautas nams, Ceraukste, Ceraukstes pag.

Otrdiena

9.00-16.00 Bauskas novads, LV-3908
Ceturtdiena 11.00-18.00 Tālr. 63926281
Piektdiena 9.00-16.00 e-pasts:
Trešdiena

Metodiskā diena

ceraukste@bauskasbiblioteka.lv

Bibliotēkas vadītāja

Rasma Strautmale

    www.kulturasdati.lv
Dibināšanas gads 1903. gadā Ceraukstes muižā sāk darboties bibliotēka, bet Tautas nama ēkā tā atrodas no 1910. gada. Bibliotēka ir vienā ēkā ar tautas namu un pagasta pārvaldi.
Krājuma lielums: 8244
Preses izdevumi: 23
Darba rādītāji 2020. gadā  
Izsniegums: 5645
Lietotāju skaits: 174
Apmeklējumu skaits: 2581
Novadnieki Dzejnieks Vilis Plūdons, ģeogrāfs Ģederts Ramans, tēlnieks Egons Zvirbulis, medicīnas zinātņu doktors Jānis Bune, keramiķis un Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Rūdolfs Jēkabs Pelše.
Ievērojamas vietas Dzejnieka Viļa Plūdoņa muzejs "Lejenieki", Aužeļu pilskalns ar apmetni, mucenieku dobumakmens "Vēju" mājās, vēju senkapi pie "Vēju" mājām, Ribes vējdzirnavas.
Tradicionāli pasākumi
  • Bibliotēku nedēļa un Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa
  • Dzejas dienas pasākums septembrī
  • Valentīndienas atzīmēšana bibliotēkā
Biznesa atbalsta bibliotēka Dalība projektā „Pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla izveidošana” kā vietējā biznesa atbalsta bibliotēka.
Bibliotēkā pieejamie resursi un pakalpojumi:
1. Ar uzņēmējdarbību saistīta literatūra;
2. Individuālās konsultācijas par uzņēmējdarbības tēmu;
3. Informācijas stundas;
4. Tikšanās utt.

Aktualitātes Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēkā

.

Latvijas svētki un tradīcijas

 

20. aprīlī izbraukuma pasākums ''Ieskandinām Lielo dienu Zorģos''. Lieldienu ieskandināšana notika pie Zorģu bibliotēkas.  Dziedājām, dejojām tautiskās ieražās, krāsojām olas, gājām rotaļās un šūpojāmies. 

 

14. novembrī Latvijas Republikas  Proklamēšanas dienai veltīta pēcpusdiena ''Stāsti par cilvēkiem'' . ''Simtgades dullais letiņš Jānis Dimants''.  Atmiņās dalījās Ināra Dimante: stāstījums, video materiāli, lasījums no grāmatas. (2019)

Izglītojošs izbrauciens

17. jūlijā pārrobežu projekta ietvaros uzņēmējdarbības atbalstam , izglītojošs izbrauciens uz Tukuma novadu: Daces Lukševicas daiļdārzs, kolekcijas dārzs ''Rozītes'' (2019)

Gleznu izstāde

12. martā tikšanās ar mākslinieci Aivu Linkeviču. Bibliotēkā mākslinieces gleznu izstāde. Pasākumā piedalījās dzejnieks Dainis Eisaks ar savas dzejas lasījumu. (2019)

Kopīgās tikšanās

21. februārī literāra pēcpusdiena – ''Austrai  Skujiņai – 110'' kopīgs pasākums ar Jauncodes bibliotēkas klubiņu ''Austraskoks''. Bauskas CB vecākās bibliogrāfes L.Ozoliņas prezentācija. Pasākuma laikā :dzeja, mūzika, grāmatu izstāde.

18. septembrī dzejas dienas ''Mūžīgā sievietība''. Tikšanās ar dzejnieci Rasmu Urtāni, vijolnieku Reini Galenieku. (2019)

Folklora

Griķu pamatskolas skolēni Projektu nedēļā (16.aprīlī) .Temats – teikas "Starp Mēmeli un Mūsu", kā cēlies nosaukums: Ceraukste, Mūsa, Mēmele. Lielupe, kur upju pirmssākumi.

Miķeļdienas pasākums ,"Jumītim klaipu cepu, triju rītu malumiņu", piedalās PII "Dzirnaviņas" grupiņas "Pipariņi" bērni. 27.septembrī tiek pārrunāts par Miķeļdienas ticējumiem, minētas mīklas, skandēti dzejoļi, degustēti dārzeņi. Bērni piedalās radošās darbnīcās.(2019)

Izglītojošas aktivitātes

11.novembrī Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. Rīta lasījums - "Pepija svin  dzimšanas diena". 

Skaļā lasīšana, piedalās Griķu pamatskolas 4.klases skolēni, lasām lomās fragmentu no A. Lindgrēnes grāmatas  "Grāmata par Pepiju Garzeķi", gatavojām galda kartes un klājām svētku galdu. Skatījāmies arī slaidrādi par Zviedriju. 

6. decembrī no cikla profesijas "Policijas darbinieku diena", piedalās PII ,"Dzirnaviņas" bērni. Tika stāstīts un rādīta slaidrāde par policistu darbu. 

20. februārī PII "Dzirnaviņas" bērni iepazīstas ar M.Stārastes daiļradi un skatās animācijas filmu "Zīļuks".(2019)

Bērnu/Jauniešu un vecāku žūrijas aktualitātes

29. janvārī uz Bērnu/ jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākumu ieradās vairāki žūrijas eksperti. Svinīgā gaisotnē bērni stāstīja par izlasītajām grāmatām, saņēma apbalvojumus un  mācījās pareizi novērtēt izlasītās grāmatas. 

10. jūlijā notika mācību brauciens žūrijas dalībniekiem uz Tukuma novadu. Bērni apmeklēja kino pilsētu Cinevilla- filmēšanas laikā. Tālāk sekoja ceļš uz Latvijas Ceļu muzejs, Salmu muzeju. Noslēgumā devās uz Jaunmoku pili. Jaunmoku pilī bērnii iesaistījās dažādās aktivitātēs, meklē atbildes uzdotajiem jautājumiem par Latvijas dabu.(2019)

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa

14. novembrī Ceraukstes bibliotēkā, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros, tika rīkots Rīta lasījums. Tajā piedalījās PII "Dzirnaviņas" grupiņas "Kāpēcīši" bērni. Šogad lasījuma temats tika izvelēts - salas un pirāti. Tika izspēlēta spēle "Vai pirāts ar aizsietām acīm var uzkāpt uz sava kuģa?". Tā kā bija patriotu mēnesis, tad netika aizmirsts arī par Latvijas valsts svētkiem. (2017, rudens)

Dzejas dienas

22. septembrī Ceraukstes bibliotēka rīkoja kopīgu pasākumu ar Jauncodes bibliotēkas klubiņu "Austraskoks" - dzejas pēcpusdienu "Viss kā dzīvē šajos pantiņos". Pasākumā piedalījās dzejniece Brigita Kārkliņa un viesus, ar muzikālu priekšnesumu, priecēja Jānis un Anita. (2017, rudens)

Pieredzes brauciens uz Dobeli

11. augustā pārrobežu projekta "Uzņēmējdarbības atbalsts bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošanai" ietvaros tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Dobeles novadu. Šajā braucienā dalībniekiem bija iespēja iepazīt z/s "Saliņas", cimdu un koka skulptūru dārzu "Lejnieki", kā arī Edgara Zihmana Vīnogu dārzu Kroņaucē. (2017, vasara)

Jaunieši dodas izklaidēties

14. jūnijā "Bērnu un jauniešu žūrijas" lasītāji, 5. - 9. klašu skolēni, devās uz Rīgu, kur viņi apmeklēja kino Plaza, kā arī bija iespēja izmēģināt savus spēkus, spēlējot boulingu. Tāpat dalībnieki apmeklēja Daugavas muzeju Doles salā. Ekskursijas laikā jauniešiem, sadaloties grupiņās, vajadzēja pildīt dažādus sagatavotos uzdevumus. (2017, vasara)

Lasītāju kluba "Noruna" aktivitātes

2017. gada sākums bijis rosīgs arī Cerausktes bibliotēkas lasītāju klubiņa "Noruna" dalībniekiem. 14. februārī norisinājās Valentīndienai veltītais pasākums "Ja īstus ziedus acis ieraudzīs, to smaržu sirdī sajutīs", kurā piedalījās dzejniece Aina Piks. Savukārt, 8. maijā bibliotēkā tika organizēti Baltā galdauta svētki, kuru ietvaros Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa stāstīja par Bauskas vēsturi un klubiņa "Noruna" dalībniekiem rādīja prezentāciju "Bauskas vēsture upju plūdumā". (2017)

Lieldienu pasākums

10. aprīlī Ceraukstes bibliotēka rīkoja Lieldienu pasākumu "Par pirmajiem ziediņiem, par raibajām oliņām". Tajā piedalījās PII "Dzirnaviņas" grupiņas "Kāpēcīši" bērni. Viņiem tika demonstrēta prezentācija par olu krāsošanu "Mana skaistā Lieldienu ola", kā arī pašiem izmēģināt savus spēkus olu krāsošanā. Bērnus iepriecināja zaķu noslēptās olas, kuras tika atrastas pie lielās zaķu ligzdas. (2017, pavasaris)

Bērni iepazīst animācijas filmu tapšanu

22. martā "Bērnu/jauniešu žūrijas" dalībnieki, 1.-4. klašu skolnieki, devās ekskursijā uz Rīgu. Bērni apmeklēja Rīgas Filmu studiju "Animācijas brigāde", kur iepazinās ar radošo leļļu animācijas darbnīcu. Viņiem bija iespēja tikties ar animācijas filmu režisori Daci Rīdūzi. Ekskursijas dalībniekiem bija iespēja darboties radošajās darbnīcās ar plastalīnu, kā arī pašiem piedalīties animācijas filmiņas tapšanā. (2017, pavasaris)

Pasākumi bērniem

2017. gada pirmā puse Ceraukstes bibliotēkā aizvadīta ļoti aktivi - norisinājušās interesanti pasākumi bērniem. 23. janvārī tika rīkots "Bērnu un jauniešu žūrijas" noslēguma pasākums, kurā Mežgaļu pamatskolas skolotāja Ruta Šteinberga stāsta par tikšanos ar rakstnieku H.Tammi. Savukārt, 10. februārī norisinājās pasākums "Kopā ar drošāku internetu", kurā jaunieši izspēlēja spēli, atbildot uz jautājumiem par drošību internetā. 9. martā Griķu pamatskolas 4. klases skolēniem bija iespēja piedalīties literāri tematiskajā pasākumā "Pirmajai bitītei", kas veltīts V.Plūdonim. Tapat 18. maijā PII "Dzirnaviņas" grupiņa "Adatiņas" piedalījās tematiskajā pasākumā, kas veltīts Ugunsdzēsēju un glābēju dienai. Bērni varēja papildināt zināšanas par smago tehniku, kā arī par ugunsdzēsēju un glābēju darbu. (2017)

Nākotne Ziemeļos

21. novembrī Cerausktes bibliotēkā, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas "Nākotne Ziemeļos" ietvaros, norisinājās "Rīta lasījums", kura piedalījās 3. klases skolēni. Papildus lasījumam, bērniem tika rādīti digitāli materiāli par Norvēģijas dabu. (2016, rudens)

Aktivitātēm bagātais oktobris

Oktobris Ceraukstes bibliotēkā bijis ļoti darbīgs. 6. oktobrī tika rīkots Anna Brigaderei veltīts pasākums "Mazās Anneles lielie darbi". Tajā bērniem bija iespea uzzīmēt sev visvajadzīgāko lietu, lai justos laimīgi. Savukārt, 18. oktobrī bibliotēkas lasītajiem bija iespēja tikties ar Latvijā zināmāko zvērkopi - lāču mammu Velgu Vītolu. Pasākumā piedalījās 1. līdz 4. klašu skolēni un pieaugušie. (2016, rudens)

Ekskursija uz Jelgavas novadu

14. jūlijā Bērnu/jauniešu un vecāku žūrijas 2015 dalībnieki devās ekskursijā uz Jelgavas novadu. Ekskursanti devās uz Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas muzeju, karameļu darbnīcu, kā arī strausu fermu "Nākotne". (2016, vasara)

Putnu dienas

Kā jau katru gadu aprīļa sākumā Latvijā norisinās Putnu dienas. Arī Cerausktes bibliotēkā norisinājās pasākums, kas veltīts Putnu dienām. Tajā piedalījās PII "Dzirnaviņas" vecākās grupiņas "Kāpēcīši" bērni. Viņi klausījās putnu balsis un skatījās bibliotēkāres sagatavotu prezentāciju par putniem. Bērniem bija iespēja izpausties un pašiem izkrāsot dažādus Latvijas putnus. (2016, pavasaris)

Bērnu/jauniešu žūrijas 2015 noslēguma pasākums

12. janvārī bibliotēkā norisinājās Bērnu un jauniešu žurijas 2015 noslēguma pasākums. Tajā jaunie lasītāji dalījās iespaidos ar sev interesantākajām žūrijas grāmatām. Tāpat skolēni pildīja dažādus bibliotekāres sagatavotos uzdevumus - atbildēja uz jautajumiem par izlasītajām grāmatām, kā arī minēja atjautīgas mīklas. (2016, ziema)

Baltā galdauta svētki

Par godu Latvijas valsts svētkiem, arī Cerausktes bibliotēkā tiek rīkoti Baltā galdauta svētki "Bauskas vēsture upju plūdumā", kurā piedalījās bibliotēkas lasītaju klubiņa "Noruna" dalībnieki. Par Bauskas vēsturi pasākuma dalībniekiem stāstīja Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa. (2016)

Pieredzes apmaiņas braucieni

Bibliotēkas lasītaju klubiņa "Noruna" dalībnieki turpima būt aktīvi. Šoreiz lasītāji dotas pieredzes apmaiņas braucienos uz dažādiem mazajiem uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām. Visiem dalībniekiem bija iespēja nobaudīt uzņēmuma "Poļu nams" gardos saldumus, kā arī nobaudīt aitas piena saldējumu zemnieku saimniecībā "Krišjāņi". (2016)

Tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem

Cerausktes bibliotēkas lasītaju klubiņa "Noruna" biedri aktīvi piedalījušies dažādās literārās pēcpusdienās, kā arī apmeklējuši tikšanās ar ievērojamiem cilvējiem Latvijā - "lāču mammu" Velgu Vītolu un daudzveidīgo autori Ginu Viegliņu-Vallieti. (2016)