Bauskas Centrālā bibliotēka > Bibliotēku atbalsts biznesam

Mēneša jaunākās grāmatas biznesa jomā

Uz doto brīdi nav neviena jaunumu vienuma.

Bauskas Biznesa bibliotēka

Biznesa bibliotēka atrodas Bauskas Centrālās bibliotēkas telpās. Tā nodrošina bezmaksas pakalpojumus esošajiem uzņēmējiem, kā arī tiem, kuriem ir iecere sākt savu uzņēmējdarbību – skolēniem, studentiem, bezdarbniekiem un citiem.


Biznesa bibliotēka ir vieta, kur strādāt, iedvesmoties, radīt jaunas idejas,

atrast informāciju, kas vajadzīga, lai gūtu

labākos biznesa panākumus!

Resursi

Biznesa bibliotēkas resursi pieejami klātienē un attālināti, jo tie domāti Tev!

  • E-kopkatalogā atradīsi grāmatas par tādām tēmām kā: biznesa komunikācija, ekonomika, finanses, organizāciju uzvedība, psiholoģija, tūrisms, lauksaimniecība, grāmatvedība, uzņēmumu pārvaldība, komercdarbība un citas tēmas.
  • Novadu resursu katalogs piedāvā analītiskus aprakstus par konkrētu Bauskas novada uzņēmumu.
  • Biznesa periodisko izdevumu sarakstu skati šeit.
  • Bibliotēkā uz vietas informāciju iespējams meklēt abonētajās pilntekstu datubāzēs: nozare.lvnews.lv.
  • Savukārt attālināti (ar komfortu mājās, birojā, skolā u.c.) e-grāmatas un e-žurnālus angļu valodā nodrošinās datubāze EBSCO. Pēc paroles un lietotājvārda jāvēršas Biznesa bibliotēkā.
  • Palīgs informācijas meklēšanā.

Pakalpojumi

Pie mums notiek uzņēmējiem domātas lekcijas ar reprezentabliem lektoriem, studenti un skolēni tiekas ar uzņēmējiem pieredzes stāstu nodarbībās, motivējošā vidē bezdarbnieks satiek savu mentoru, iemaņas tiek gūtas radošajās laboratorijās novadā esošajos uzņēmumos.

Telpas, iekārtas un tehnoloģijas

Biznesa bibliotēkā iespējams izmantot stacionāros datorus, kā arī darbavietas ar personīgajiem portatīvajiem datoriem. Pieejams Wi–Fi. Ērti būs gan individuālo darbu veicējiem, gan nelielam grupas darbam. Digitālā televīzija informē par Biznesa bibliotēkas aktivitātēm.

Personāla atbalsts

Bibliotēkā vienmēr ir pieejams personāls, lai pilnvērtīgi palīdzētu izmantot Biznesa bibliotēkas pakalpojumus. Iespējamas individuālas konsultācijas par interesējošiem jautājumiem.


Sazinies ar mums pa tālruni 63960578 (Biznesa bibliotēka), e-pastā biblioteka@bauskasbiblioteka.lv vai Biznesa bibliotēkas facebook lapā!


Informācija par projektu

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana“

2012. gadā Bauskas Centrālā bibliotēka uzsāka dalību Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana“ (LLIV-253). Projekta partneri – Bauskas novada pašvaldība, Rundāles novada pašvaldība Biržu, Pasvales un Pakrojas rajona pašvaldības no Lietuvas, kā arī projekta asociētais partneris Uzņēmēju klubs 97.

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts paredz:

  1. uzlabot pašvaldību pakalpojumu pieejamību;
  2. esošās Pasvales Mariaus Katiliškio publiskās bibliotēkas rekonstrukciju;
  3. veikt meta un tehniskā projekta izstrādi Bauskas Centrālajai bibliotēkas un Biržu Jurgio Bielinio publiskās bibliotēkas celtniecībai;
  4. veicināt uzņēmējdarbību, kā arī uzlabot sadarbību starp kaimiņu pašvaldībām Latvijā un Lietuvā, veicinot pierobežas reģiona attīstību.

Projekts paredz Bauskas novadā izveidot 7 biznesa atbalsta bibliotēkas Codē, Jauncodē, Ceraukstē, Gailīšos, Brunavā, Grenctālē un Rītausmās. Projekta galvenais mērķis ir bibliotēku infrastruktūras pilnveidošana, lai tās kļūtu par uzņēmējdarbības atbalsta punktiem un resursu centriem.

Bibliotēkas būs vieta, kur varēs izmantot nepieciešamo biroja tehniku, organizēt un apmeklēt dažādus seminārus un sanāksmes, rīkot tikšanās ar biznesa partneriem, tikties ar pieredzējušiem uzņēmējiem, kuri sniegtu nepieciešamās konsultācijas par biznesa uzsākšanu, izmantot kvalitatīvas biznesa literatūras kolekcijas, e-pakalpojumus, iegūt specifisku informāciju no abonētajām pilntekstu datubāzēm, lasīt e-grāmatas utt.

Projekta budžets: EUR 829 394,46 (LVL 582 901,744).

Partneri

Bauskas Biznesa bibliotēka sadarbojas ar Bauskas Valsts ģimnāziju, uzņēmēju klubu “Bauska ‘97”, finanšu institūciju “Altum”, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, augstskolām RPIVA un RISEBA, uzņēmumu “Confide”.