Jautājums un atbilde

Vai bibliotēkā var izmantot personīgo portatīvo datoru, lai piekļūtu interneta resursiem?

Lietotājam jāievēro Sabiedriskā Interneta pieejas punkta (SIPP) iekšējās kārtības noteikumi, kā arī citi LR spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē piekļuvi Interneta resursiem un to izmantošanu.

Pēdējais jauninājums 11.01.2011 - Māra Kuļikauska.

Iet atpakaļ