Jautājums un atbilde

Kādi dokumenti nepieciešami, lai reģistrētos par lasītāju?

2. Bibliotēkas lietotāju pierakstīšanas kārtība

2.1. Pierakstoties bibliotēkā, lasītājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kurā ir fiksēts Latvijas Republikas iedzīvotāja personas kods. Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāapziņo bibliotekāram nākamajā apmeklējuma reizē, uzrādot attiecīgās izmaiņas apstiprinošu dokumentu.

2.2. Nepilngadīgo pieraksta uz vecāku vai citu aizbildņu parakstīta galvojuma pamata, kurā norādīts galvotāja personas kods.

2.3. Personas, kas nav Bauskas novada iedzīvotāji, bibliotēkas krājumus var izmantot lasītavā uz vietas bez ierobežojuma, pasūtot nepieciešamos iespieddarbus savu novadu bibliotēkās starpbibliotēku abonementa kārtā (SBA), saņemt iespieddarbus līdzi nešanai tikai saskaņojot to ar attiecīgā novada pagasta bibliotēkas vadītāju, kurš atbild par iespieddarbu atgriešanu Bauskas Centrālajā bibliotēkā.

2.4. Jāiepazīstas ar bibliotēkas izmantošanas noteikumiem, ar savu parakstu lasītāja formulārā jāapstiprina apņemšanās tos pildīt. Reģistrētam lietotājam tiek izsniegta noteikta parauga lietotāja karte, kas dod tiesības izmantot bibliotēkas pakalpojumus.

Pēdējais jauninājums 11.01.2011 - Māra Kuļikauska.

Iet atpakaļ